نگاهی اجمالی به کارهایی که ما برای
برندها و مشتریان آینده نگر انجام داده ایم

مطالعات، طراحی و راه اندازی مدار SART کارخانه طلای توزلار

تولید و تجاری‌سازی آجر فشاری و سنگ‌مصنوعی

#24856

تولید کلرید کلسیم

تولید پودر فلزات با تمرکز بر پودر آهن و آلومینیوم خالص

افزایش راندمان کارخانه تولید کنسانتره هماتیت

کارخانه سنگ‌آهن رادیکس

کارخانه قلع و مس ده‌حسین

کارخانه طلای سولفیدی جلمبادان

پروژه تغلیظ کانسنگ مس اکسیدی

پروژه تولید پودر باریم سولفات

تغلیظ کانسنگ آهن معدن دزوکی

تغلیظ کانسنگ طلای سولفیدی توزلار

تغلیظ کانسنگ مس پرندک

مطالعات تست صنعتی معدن مس پرندک