افزایش راندمان کارخانه تولید کنسانتره هماتیت

توضیح پروژه:

معدن هماتیت آک کهور واقع در 22 کیلومتری شهرستان فین استان هرمزگان بوده که کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره هماتیت آن با ظرفیت 80 تن بر ساعت در حال کار است. پس از اخذ پروژه مورد نظر در سال 1399 با استقرار تیم مهندسی شرکت زرفرآور خاورمیانه در سایت فین، در مدت زمان کمتر از 8 ماه راندمان استحصال هماتیت در این کارخانه به طور میانگین به میزان 16 درصد افزایش یافته و تثبیت شد. خروجی تغییرات مهندسی اعمال شده در کارخانه منجر به کاهش 820 ساعته توقف کارخانه در سال، افزایش تولید در ماه و کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات (PM) و هزینه‌های حمل و نقل کانسنگ و باطله گردید.

تولید پودر فلزات با تمرکز بر پودر آهن و آلومینیوم خالص
کارخانه سنگ‌آهن رادیکس