تغلیظ کانسنگ طلای سولفیدی توزلار

توضیح پروژه:

این پروژه که در مرداد ماه سال 1399 آغاز شد، در راستای افزایش عیار طلا در کانسنگ سولفیدی با روش های فلوتاسیون، لیچینگ و تشویه انجام شد. مرحله اولیه با انجام 70 آزمایش فلوتاسیون آزمایشگاهی و رساندن عیار نمونه به مقداری مطلوب (عیار اولیه نمونه 2 گرم بر تن و عیار کنسانتره فلوتاسیون در حدود 11 گرم بر تن) انجام شد. به دلیل سولفیدی بودن کانسنگ و به دست نیاوردن بازیابی مطلوب در مرحله دوم یعنی لیچینگ، آزمایش­های تشویه توسط دو نوع کوره باکسی و دوار صورت گرفت. به دلیل دست نیافتن به بازیابی مناسب در لیچینگ پس از تشویه پروژه متوقف شد. مطالعات در زمینه روش مناسب تشویه با کوره بستر سیال ادامه دارد. تصاویری از مقاطع مطالعاتی نمونه اولیه قابل مشاهده می باشد.در رابطه با این پروژه نمونه­‌های دیگری نیز ارسال شد مانند نمونه طلای معدن ترشک و عملیات تغلیظ به صورت کامل بر روی آن­ها انجام شد. شرکت صنعتی معدنی طلای توزلار کارفرمای این پروژه بوده‌است.

کارفرما: شرکت صنعتی معدنی طلای توزلار

تاریخ شروع: مرداد ۹۹

وضعیت: اتمام

مدیر پروژه: مهندس علی واعظ

تغلیظ کانسنگ آهن معدن دزوکی
تغلیظ کانسنگ مس پرندک