تولید پودر فلزات با تمرکز بر پودر آهن و آلومینیوم خالص

 

این پروژه به منظور تهیه و سنتز پودر آهن 99 درصد با دانسیته 7/0 به روش احیا در حال انجام است.

تولید کلرید کلسیم
افزایش راندمان کارخانه تولید کنسانتره هماتیت