مطالعات، طراحی و راه اندازی مدار SART کارخانه طلای توزلار

توضیح پروژه:

این پروژه که در بهمن 1399 آغاز و در مهر ماه 1400 به پایان رسید، با هدف کاهش مس محلول در مدار لیچینگ طلای اکسیدی کارخانه استحصال طلای توزلار صورت گرفت. پس از انجام مطالعات آزمایشگاهی و به دست آوردن روش و مقادیر بهینه، به همراه تیم طراحی شرکت مدار این فرآیند طراحی و در محل کارخانه احداث شد. در پایان پس از راه اندازی و انجام آزمایش­‌ها در مقیاس صنعتی و ارائه گزارش این پروژه به اتمام رسید.

کارفرما: شرکت صنعتی معدنی طلای توزلار

تاریخ شروع: بهمن ۹۹

وضعیت: اتمام

مدیر پروژه: مهندس علی واعظ

تولید و تجاری‌سازی آجر فشاری و سنگ‌مصنوعی