مطالعات لیچینگ ستونی کانسنگ مس اکسیدی رنگرز

به منظور انجام مطالعات فرآوری کانسنگ مس رنگرز با هدف بازیابی مس، 1500کیلوگرم ماده معدنی در تاریخ ۹۹/09/۰۳ از معدن مس رنگرز دریافت شد. پس از انجام مراحل آماده سازی و خردایش، برای شناسایی کانسنگ، نمونه‌های معرفی تهیه و به منظور تعیین میزان فلزات اصلی و مس به آزمایشگاه ارسال شد که نتایج آن نشان داد نمونه به طور متوسط دارای  4800 میلی‌گرم در کیلو گرم مس می‌باشد. برای شناسایی بهتر، چند نمونه برای مطالعات مقاطع نازک و صیقلی و مطالعه درجه آزادی تهیه شد. آنالیز فراکسیون ابعادی نمونه یکی به جهت تهیه مقاطع صیقلی و دیگری به جهت آنالیز شیمیایی نمونه در هر فراکسیون انجام شد. نتایج نشان داد که در نمونه های با ابعاد کوچکتر از 1 اینچ 80 درصد توزیع مس در محدوده‌ی ۹/۵ تا 19 میلی متر است. در نمونه های زیر ۷/۱۶ اینچ 80 درصد عیار مس در محدوده ۳/۳۵ تا ۹/۵ میلی متر است. تست بطری غلطان در دو محدوده ی ابعادی بالا یعنی نمونه های زیر 1 اینچ و نمونه های زیر ۷/۱۶ اینچ برای تعیین میزان مصرف اسید انجام شد نتایج نشان داد که بازیابی لیچینگ در محدوده‌ی ابعادی کوچکتر از ۷/۱۶ به میزان ۵۵/۴۶ و برای نمونه‌های کوچکتر از 1 اینچ ۴۸/۳۶ است یان نتایج بیانگر این است که با کوچکتر شدن ابعاد بازیابی افزایش یافته است. میزان مصرف است برای هر دو تست 60 گرم در طول 128 ساعت است. با افزایش خردایش نمونه به جهت آزاد شدگی بیشتر نمونه بازیابی لیچینگ افزایش یافته است. جهت بررسی این مورد دو تست بطری غلتان در محدوده‌ی کوچکتر از ۰/۵ اینچ و 1 اینچ انجام شد. نتایج نشان داد که خردایش نمونه تا ابعاد کوچکتر از ۰/۵ اینچ بازیابی را افزایش داده است. تست های لیچینگ ستونی در محدوده ابعادی 0-12، 0-5 و 0-3 میلی متر جهت و سرعت پاشش‌های 8،16 و 32 لیتر بر ساعت در مترمربع و غلظت اسید 20 و 30 گرم بر لیتر انجام شد.نتایج تست های ستونی نشان داد که ستونهای با غلظت اسید مصرفی بیشتر و دانه بندی بزرگتر و همچنین سرعت پاشش بیشتر بازیابی بیشتری نسبت به ستون¬های دیگر دارند همچنین در پایان ستون با بازیابی و سینتیک تندتر ستون شماره دو بود. ستون شماره دو با بازیابی 96 درصد در مدت زمان 45 روز و با مصرف اسید 177 کیلو گرم بر تن بهینه ترین شرایط را نسبت به ستون‌های دیگر داشته است.

کارفرما: شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد

تاریخ شروع: آذر ۹۹

وضعیت: اتمام

مدیر پروژه: مهندس بهزاد عیوضی

طراحی تیکنر باطله و کنسانتره معدن سنگ‌آهن آک‌کهور
پروژه مطالعات پرعیارسازی کانسنگ مس- قلع ده‌حسین