تولید پودر نانوسیلیکا

 

پودر نانوسیلیکا به رنگ سفید از ذرات سیلیکا با خلوص بالا تشکیل شده‌است. نانوسیلیکا به‌علت سطح ویژه بالا، جذب سطحی مطلوب، انرژی سطحی و میل به ترکیب بالا، خلوص شیمیایی بالا و قابلیت سنتز در دانه‌بندی‌های پایین‌مقیاس، توجه زیادی را در حوزه آکادمیک و بازار به خود جلب کرده‌است. مرسوم‌ترین روش سنتز این پودر از روش سل-ژل و استفاده از پیش‌سازه سیلیکات‌سدیم می‌باشد. چسب‌ها و درزگیرها، سیمان و بتن، زیست‌پزشکی، داروسازی، رنگ‌ها و پوشش‌ها، جوهرها، کشاورزی و مواد غذایی از جمله صنایعی هستند که از نانوذرات سیلیس استفاده می‌کنند. بازار نانوسیلیکا در چند سال گذشته با سرعت خوبی در حال رشد است و انتظار می‌رود از سال 2020 تا 2027 نرخ رشد مرکب سالانه 21/7 درصد افزایش یابد. در آزمایشگاه زرفرآور سنتز این پودر با خلوص بالای 95 درصد و دانه‌بندی 30-20 نانومتر حاصل شد و در حال حاضر پیگیری‌های لازم جهت تجاری سازی این محصول در حال انجام است.

تولید و تجاری‌سازی آجر فشاری و سنگ‌مصنوعی
تولید کلرید کلسیم